Higienopolis Brasa

"Chili"

f. 22.11.2001

 

Chili är född i Finland. Hon representerar

utmärkt den 50 år gamla smidiga Marilu-linjen

från Sao Paolo. Chili´s mor Alba Arisduth De

Marilu är junior World Winner 1998.

 

Internationell Champion
Finsk Champion
Svensk Champion
Estlands Champion
Litauens Champion
Estlands vinnare 2005
Baltisk terrier vinnare 2006
Nordisk vinnare 2009

Nordisk veteran vinnare 2011

Stamtavla

 

Uppfödare: Marko Nurminen/Finland

Ägäre: Sirje Koli, Erik Lindholm